Toppers - XII
Toppers 2017-2018
COMMERCE

Sachin Agarwal
95.8%

Shivani bansal
92.2%

Ayushi Chaubey
90.2%

Pranjal Jain
90%

Prerak Saxena
89.8%

Priyanshi Chhabra
89.4%

Simran Chhabra
89.4%

SCIENCE

Piyush
95.8%

Mansi Rawat
95.2%

Aakansh Singh
93.8%

Ayush Dubey
93.8%

Abhilasha Agarwal
93.2%

Prajjawal Kushawa
92.2%

Priyanshi Kaila
92.2%

Aakruti Sharma
92.2%

Shivank Goyal
91.2%

Abhishek Khurana
90.6%

Aryav Srivastava
90.6%

Kanishk Singh Bisht
90%

Chetan Mahour
90%

Aditya Agarwal
89.6%

Sambhavi
89.4%

Vedansh Beniwal
89.2%
Toppers 2016-2017
Toppers 2015-2016
Toppers 2014-2015
Toppers 2013-2014
Toppers 2012-2013
Toppers 2011-2012
Toppers 2009-2010