House Wise Teachers
House Wise Teachers 2017 – 18
  Gandhi House   Bose House
1. Mrs. Sandhya Singh – H.M. 1. Mrs. Pushpa Kempster – H.M.
2. Mrs. Geeta Rawat – Astt. H.M.. 2. Mrs. Sunita Saxena – Astt. H.M.
3. Mr. Vipul Kulshrestha 3.Mr. Arthur Clarance
4. Mr. G. Lazar 4.Mr. Sanjeev Rathore
5. Mrs. Nidhi Singh 5.Mrs. Sangeeta Bahl
6. Mrs. Rita Crispin 6.Mrs. Savneet Kaur
7. Mrs. Grisha Roa 7.Mrs. Parimjit Kaur
8. Mrs. Seema Agarwal 8.Mrs. Nidhi Sharma
     
  Nehru House   Patel House
1. Mr. Arun Yadav – H.M. 1. Mr. Himanshu Jain – H.M.
2. Dr. Praveen Verma – Astt. H.M. 2. Mr. Vishnu Sharma – Astt. H.M.
3. Dr. Meeta Arora 3.Mrs. Meenakshi Bakshi
4. Mrs. Rita Sharma 4.Mrs. Sangeeta Pandya
5. Mrs. Shikha Vashisth 5.Mrs. Alka Dua
6. Ms. Namrata Singhal 6.Mrs. Rekha Jain
7. Dr. Meenakshi Sharma 7.Dr. Anuradha Paliwal
8. Mrs. Amandeep Kaur 8.Mrs. Richa Kaushal
9. Mr. Maxim D’Almedia
House Wise Teachers 2016 – 17
House Wise Teachers 2015 – 16
House Wise Teachers 2014 – 15
House Wise Teachers 2013 – 14
House Wise Teachers 2012 – 13