House Wise Teachers
House Wise Teachers 2018 – 19
  Nehru House (Blue)     Gandhi House (Green)
1. Mrs. Veronica Peter– H.M. 1. Mr. Vipul Kulshrestha – H.M.
2. Mrs. Grisha Ros – Astt. H.M. 2. Mr. Sanjeev Rathore – Astt. H.M.
3. Mr. Vishnu Sharma 3. Mr. James Dueman
4. Mr. Arun Yadav 4. Mrs. Geeta Rawat
5. Mrs. Sangeeta Bahl 5. Mrs. Nidhi Singh
6. Mrs. Savneet Kaur 6. Mrs. Rita Crispin
7. Mrs. Paramjit Kaur 7. Mrs. Rekha Jain
8. Mrs. Vaishali Lall 8. Mrs. Seema Agarwal
         
  Patel hOUSE (yELLOW)   bOSE hOUSE (rED)
1. Mrs. Sangeeta Pandya – H.M. 1. Mrs. Shikha Vashisth – H.M.
2. Mrs. Meenakshi Bakshi – Astt. H.M. 2. Dr. Praveen Verma – Astt. H.M.
3. Dr. Meeta Arora 3. Mr. Jopson Thomas
4. Mrs. Rita Sharma 4. Mrs. Pushpa Kempster
5. Mr. G. Lazer 5. Mrs. Alka Dua
6. Ms. Namrata Singhal 6. Dr. Anuradha Paliwal
7. Dr. Meenakshi Sharma 7. Mrs. Richa Kaushal
8. Mrs. Amandeep Kaur 8. Mrs. Ruveena Nadar
9. Mr. Malkeet Singh    
House Wise Teachers 2017 – 18
House Wise Teachers 2016 – 17
House Wise Teachers 2015 – 16
House Wise Teachers 2014 – 15
House Wise Teachers 2013 – 14
House Wise Teachers 2012 – 13