Toppers - XII
Toppers 2021-2022
COMMERCE

Kahish Soni
(98.4%)

Kali Agarwal
(96.4%)

Amar Sharma
(96.2%)

Vedansh Agarwal
(95.8%)

Anshul Jain
(95.6%)

Sarah Hassan
(95%)

Stuti Singhal
(91.2%)

Kartikey Shukla
(90.8%)

SCIENCE

Nandini Mishra
(96.4%)

Divyanshi Singh
(94.4%)

Raamya Chawla
(94.2%)

Sania Zahid
(93.4%)

Sachin Pal
(92.2%)

Vaibhavi Singh
(92.2%)

Khushi Shukla
(91.8%)

Ayush Chaudhary
(91.6%)

Yash Gupta
(91.6%)

Harsh Baghel
(91.2%)

Akshat Jain
(91%)

Devraj Yadav
(91%)

Aryan Upadhyay
(90.4%)

Devansh Gautam
(90.4%)

Livansh Chahar
(90%)
Toppers 2020-2021
Toppers 2019-2020
Toppers 2018-2019
Toppers 2017-2018
Toppers 2016-2017
Toppers 2015-2016
Toppers 2014-2015
Toppers 2013-2014
Toppers 2012-2013
Toppers 2011-2012
Toppers 2009-2010