House Wise Teachers
House Wise Teachers 2022 – 23
Patel House (Yellow) Nehru House (Blue )
1. Mr. Himanshu Jain (House Master) 1. Mr. Sanjeev Rathore (House Master)
2. Mrs. Yasmin Parvez (House Mistress) 2. Mrs. Shikha Vashisth (House Mistress)
3. Mr. Arthur Clarance 3. Dr. Meeta Arora
4. Mrs. Sangeeta Bahl 4. Mrs. Nidhi Singh
5. Mrs. Savneet Kaur 5. Dr. Praveen Kumar Verma
6. Mrs. Rita Crispin 6. Mrs. Ruveena Nadar
7. Mr. G. Lazar 7. Mrs. Chandani Karan
8. Mrs. Geeta Rawat 8. Mrs. Amandeep Kaur
9. Mrs. Richa Kaushal 9. Mr. Malkeet Singh
10 Mrs. Rekha Jain
Bose House (Red) Gandhi House (Green)
1. Mr. Vipul Kumar (House Master) 1. Mr. Vishnu Sharma (House Master)
2. Dr. Anuradha Paliwal (House Mistress) 2. Ms. Paramjit Kaur (House Mistress)
3. Mr. Jopson Thomas 3. Mrs. Sunita Saxena
4. Ms. Namrata Singhal 4. Mrs. Pushpa Kempster
5. Mrs. Deepa Jaggi 5. Mrs. Rita Sharma
6. Dr. Madhulika Verma 6. Mr. James Dueman
7. Mrs. Seema Agarwal 7. Dr. Meenakshi Sharma
8. Mrs. Kumkum Dixit 8. Ms. Marina Morris
9. Ms. Shweta Sahni 9. Mr. Jiljo John
House Wise Teachers 2019 – 20
House Wise Teachers 2018 – 19
House Wise Teachers 2017 – 18
House Wise Teachers 2016 – 17
House Wise Teachers 2015 – 16
House Wise Teachers 2014 – 15
House Wise Teachers 2013 – 14
House Wise Teachers 2012 – 13